החזר מס על תרומות • החזרי מס בגין תרומות


04 Jun

תרומה למוסד ציבורי מוכר או עמותה, יכולה לזכות אתכם בהחזר מס של 35% מסך התרומה.

מדינת ישראל מעוניינת להעלות את סך התרומות מאזרחיה, למוסדות ציבוריים מוכרים ועמותות שונות, באמצעות חוק החזרי מס בגין תרומות. כל אזרחי אשר תרם סכום כסף לעמותה או מוסד ציבורי מוכר, העונים על התנאים אותם הגדירה רשות המסים, יוכל לקבל החזר מס בגובה 35% מסך התרומה. מוסד ציבורי הוא מוסד המקדם את מטרות הציבור והוא ללא כוונת רווח, כגון עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).

על-מנת לקבל החזר מס בגין תרומה, חובה לבדוק כי המוסד או העמותה להם הוענקה התרומה, רשומים על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - תרומה מוכרת לצרכי מס רק אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46. חובה לבדוק שהעמותה או המוסד הציבורי לו הוענקה התרומה, עונה לפי רשות המסים על הקריטריונים לקבלת תרומות. אם אכן כך הדבר, התורם זכאי להחזר המס בגין התרומה. באתר רשות המסים אפשר לבצע בדיקה, אם מוסד כלשהו קיבל אישור לפי סעיף 46 והוכר לצרכי תרומה.

על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כל אזרח שתרם למוסד ציבורי מעל 180 ₪, זכאי להחזר מס עבור שנת המס. החזר המס ניתן גם במקרה של מספר תרומות נפרדות למוסדות ציבוריים, בתנאי שהסכום של כולן הוא מעל 180 ₪.

המרכז הראשי להחזרי מס יבצע עבורכם את כל הדרוש על מנת שתזכו להחזר המס!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.