בדיקת החזר מס שבח • קבלת החזר תשלום מס שבח מקרקעין


מה הוא מס שבח? מס שבח הוא למעשה מס המוטל על הרווח כתוצאה ממכירת נכס מקרקעין.

אדם יכול להימצא זכאי להחזר מס שבח, אם הוא מכר נכס מקרקעין ושילם בעקבות המכירה מס שבח, ולא בדק וניצל את הוראות החוק המתירות לנכות הוצאות שהוציא בגין הנכס שמכר.

להלן חלק הסיבות אשר יכולות להעניק זכאות להחזר מס שבח:

  • חלוקת מס השבח בין בני הזוג.
  • קיזוזי הפסדים.
  • ניצול נקודות זיכוי.
  • ניצול שיעורי מס היסטורים.
  • ניצול הקלות הקבועות בחוקי מיסוי מקרקעין.

אם מכרת דירה, מגרש או בית צמוד קרקע בארבע השנים האחרונות ושילמתם בעקבות המכירה מס שבח, אנו נשמח לבדוק עבורך אם הנך זכאי להחזר ממס הכנסה.


הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.