השירותים שלנו


החזרי מס לשכירים

המשלם מזונות עבור ילדיו, אשר אינם נמצאים בחזקתו, זכאי להטבות מס. מי שטרם מימש את אותן הטבות מס, יכול להגיש בקשה לקבלת החזר מס. הטבות המס חלות על שנת המס שבה נולד הילד/ה ועד לשנה בה ימלאו לילד/ה 18 שנים.

גרוש החי בנפרד מילדיו ומבת זוגתו לשעבר, ואשר משלם עבור כלכלת ילדיו, נושא על עצמו נטל כלכלי גדול. לכן החליטו המחוקקים להעניק החזר מס על תשלום מזונות, על-מנת להקל על הנטל הכלכלי של משלמי המזונות. אך ורק לאחר הצגת הסכם גירושין או לחלופין פסק הדין המאשר את תשלום המזונות, זכאים הגרושים המשלמים מזונות לנקודות זיכוי ממס הכנסה עד שילדיהם מגיעים לגיל 18.

במידה והתגרשת והנך משלם מזונות עבור ילדיך, הינך זכאי לנקודת זיכוי ממס הכנסה, לכל ילדיך, עד גיל 18 בלבד. מעוניין לקבל החזר מס בגין תשלום מזונות? צור קשר ונברר זאת עבורך!

על מנת לקבל החזר מס בגין תשלום מזונות, חובה להגיש לרשויות המס הסכם מזונות חתום. מומלץ לפנות אלינו על מנת שנערוך עבורך בדיקה יסודית של מצבך. הגשת בקשה להחזר מס דרכנו מבטיחה שימומשו כל הזכויות שלך - הבקשה להחזר מס תוגש על-ידינו במלואה, לרבות כל הטפסים הנחוצים. אנו יכולים גם לסייע בתכנון של מימוש זכאויות משתנות, עקב שינוי בסטטוס המשפחתי, מספר הילדים וגילם.

קרא עוד

הפקדות לביטוח חיים על פי סעיף 45, הן הוצאה מוכרת עבור שכירים.

מס הכנסה קבע מנגנון המאפשר לשכירים בעלי פוליסת ביטוח חיים לקבל החזר מס. על-מנת לממש את הטבות המס המגיעות בגין פוליסת ביטוח חיים, חובה להגיש דו"ח למס הכנסה.

כדי לקבל החזר המס על הפקדות עצמאיות לביטוח חיים, חובה לפנות למס הכנסה ולהגיש בקשה להחזר מס. לבקשה חובה לצרף טופס שנתי על ההפקדות שבוצעו לפוליסת ביטוח החיים. כל שכיר זכאי לקבל אישור זה מחברות הביטוח, בסיומה של כל שנת מס.

אם במהלך 6 השנים יש לך פוליסת ביטוח חיים פעילה, סביר להניח שהנך זכאי להחזר מס. צור קשר עכשיו לבירור!

קרא עוד

תרומה למוסד ציבורי מוכר או עמותה, יכולה לזכות אתכם בהחזר מס של 35% מסך התרומה.

מדינת ישראל מעוניינת להעלות את סך התרומות מאזרחיה, למוסדות ציבוריים מוכרים ועמותות שונות, באמצעות חוק החזרי מס בגין תרומות. כל אזרחי אשר תרם סכום כסף לעמותה או מוסד ציבורי מוכר, העונים על התנאים אותם הגדירה רשות המסים, יוכל לקבל החזר מס בגובה 35% מסך התרומה. מוסד ציבורי הוא מוסד המקדם את מטרות הציבור והוא ללא כוונת רווח, כגון עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).

על-מנת לקבל החזר מס בגין תרומה, חובה לבדוק כי המוסד או העמותה להם הוענקה התרומה, רשומים על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - תרומה מוכרת לצרכי מס רק אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46. חובה לבדוק שהעמותה או המוסד הציבורי לו הוענקה התרומה, עונה לפי רשות המסים על הקריטריונים לקבלת תרומות. אם אכן כך הדבר, התורם זכאי להחזר המס בגין התרומה. באתר רשות המסים אפשר לבצע בדיקה, אם מוסד כלשהו קיבל אישור לפי סעיף 46 והוכר לצרכי תרומה.

על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כל אזרח שתרם למוסד ציבורי מעל 180 ₪, זכאי להחזר מס עבור שנת המס. החזר המס ניתן גם במקרה של מספר תרומות נפרדות למוסדות ציבוריים, בתנאי שהסכום של כולן הוא מעל 180 ₪.

המרכז הראשי להחזרי מס יבצע עבורכם את כל הדרוש על מנת שתזכו להחזר המס!

קרא עוד

מה הוא מס שבח? מס שבח הוא למעשה מס המוטל על הרווח כתוצאה ממכירת נכס מקרקעין.

אדם יכול להימצא זכאי להחזר מס שבח, אם הוא מכר נכס מקרקעין ושילם בעקבות המכירה מס שבח, ולא בדק וניצל את הוראות החוק המתירות לנכות הוצאות שהוציא בגין הנכס שמכר.

להלן חלק הסיבות אשר יכולות להעניק זכאות להחזר מס שבח:

  • חלוקת מס השבח בין בני הזוג.
  • קיזוזי הפסדים.
  • ניצול נקודות זיכוי.
  • ניצול שיעורי מס היסטורים.
  • ניצול הקלות הקבועות בחוקי מיסוי מקרקעין.

אם מכרת דירה, מגרש או בית צמוד קרקע בארבע השנים האחרונות ושילמתם בעקבות המכירה מס שבח, אנו נשמח לבדוק עבורך אם הנך זכאי להחזר ממס הכנסה.


קרא עוד

החזרי מס הכנסה בגין אבטלה והפסקת עבודה

להלן חלק מהסיבות שבגינן ניתן לקבל החזר מס על תקופת אבטלה:

  • פיטורים - עובד ששילם מס מלא עבור התקופה בה עבד, בעת שלמעשה פוטר ממקום עבודתו במהלך שנת המס.
  • חל"ת (חופשה ללא תשלום) - במקרה בו שכיר נטל חופשה ללא תשלום ממקום עבודתו במהלך שנת המס.
  • מחלה - מדובר במקרה בו עובד אינו יכול לעבוד בגין מצבו הרפואי, ויחד עם זאת לא נשארו לו ימי מחלה לנצל. העובד יהיה זכאי להחזר מס עבור פרק הזמן בו לא עבד.

על מנת לקבוע זכאות להחזר מס בגין אבטלה, חובה לפנות למס הכנסה ולהציג בפני פקיד השומה בקשה להחזר מס, בצירוף טופס 106 מכל מקום עבודה בו עבדת בשש השנים האחרונות. במידה ושולמו לך בשנים אלו דמי אבטלה, חובה לצרף את המסמכים הרלוונטים.

מומלץ לבצע בדיקה לזכאות להחזר מס עם חברה המנוסה בתחום החזרי מס. במרכז הראשי להחזרי מס תזכה ליחס הוגן ובדיקה מקצועית ואמינה.


קרא עוד